'Teamontwikkeling binnen Maintenance en Assetmanagement'

 

Laat jouw team zich gelden voor de uitdagingen binnen maintenance en assetmanagement?

Binnen maintenance, engineering en nieuwbouw zijn vele nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals het door vertalen van de assetmanagement gedachtengoed  naar onderhoudsorganisatie, -plannen, -processen en

-systemen. Veranderingen die bijvoorbeeld de beheerorganisatie van correctief, naar meer preventief en predictief laten groeien. Maar ook het implementeren van ISO 55000 binnen de organisatie.

 

Teams staan daarbij onder steeds grotere druk, er moet meer gepresteerd worden tegen lagere kosten en met minder mensen. Maar ook rollen veranderen. Zo wordt het steeds belangrijker om een goede regierol te vervullen om zicht en grip te houden op risico’s en kansen.

Ga er maar aan staan, om in de waan van de dag deze veranderingen door te voeren. Veranderingen gaan niet van zelf, laat staan dat het weerstand kan opleveren als mensen niet voldoende gekend en erkent worden. Dit vraagt om alle neuzen dezelfde kant uit, complementair, integraal en efficiënt samenwerken, adaptatie en acceptatie van nieuwe werkprocessen, systemen en rollen. Een flinke uitdaging dus.

 

ZAAM ondersteunt en faciliteert afdelingen en teams bij deze uitdagingen. Wij geloven er vooral in dat verandermanagement beet gepakt moet worden vanuit de context en niet veranderen om te veranderen. We erkennen het aanwezige vakmanschap en expertise binnen een organisatie en benutten en betrekken deze zoveel mogelijk om de verandering te bewerkstelligen. We vertrekken van wat er al is, in plaats van het wiel op nieuw uit te vinden. We begeleiden en blijven betrokken tot en met de realisatie en evaluatie.

 

DOELGROEP

Teams en afdelingen die zich als team willen ontwikkelen om met elkaar de uitdagingen van nu en in de toekomst aan te gaan binnen de ontwikkelingen van maintenance en assetmanagement. Voor afdelingen maintenance, asset management, engineering en technische diensten.

 

ONDERWERPEN

        • Organisatie doelstellingen en uitdagingen op het gebied van maintenance en assetmanagement

        • Procesoptimalisatie, risicomanagement

        • Implementatie ISO 55000 systeem

        • Teamontwikkeling en rolveranderingen, belangen synchronisatie

        • Integraal samenwerken, resultaatgericht en doelgericht werken,

        • Regierol preventief, predictief en proactief werken

        • Communicatie, communicatielijnen, transparantie, sturing op afspraken

 

AANPAK

Het adopteren van nieuwe technieken, rollen, denkwijzen en inzichten, vraagt om teamontwikkeling in doelgericht en resultaatgericht werken en samenwerken. Hiervoor neemt ZAAM teams mee vanuit de context van de eigen organisatie. Kijkt naar huidige processen en procedures en behandeld (nieuwe) maintenance ontwikkelingen en technieken, onderhoudsmanagement, assetmanagement,  systemen, etc. Maar pakt ook de zachte kant beet vanuit rollen, communicatie, bedrijfscultuur, samenwerken, etc.. We reiken kennis aan en leren vaardigheden aan waar nodig. We erkennen vakmanschap, talenten en ervaring van de teamleden en gebruiken deze om de deelnemers te activeren en te stimuleren om van én met elkaar te leren.

 

Deze interventie wordt op maat gemaakt en bestaat uit trainen, coachen en faciliteren. Vooraf zal altijd een intake worden gehouden met de betrokken partijen om de juiste doelstellingen en verwachtingen neer te zetten. Cases worden opgesteld vanuit de eigen praktijksituatie waarbij we ernaar streven dat uitkomsten direct te gebruiken zijn in de eigen praktijk. Deelnemers worden tijdens de interventie continue uitgedaagd om actief deel te nemen en eigenaarschap te tonen.

 

RESULTATEN

        • Inzicht in het waarom van veranderingen binnen maintenance en assetmanagement

        • Gesynchroniseerde belangen, duidelijkheid in doelen, betrokkenheid en commitment

        • Aangepaste en of nieuwe rollen,  processen en systemen

        • Plannen

        • Kennis en vaardigheden om nieuwe rollen, systemen, processen te adopteren.

 

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc