Quick Scan - In compliance met ATEX

3-Daagse Quick Scan voor de check op ATEX in compliance

Als werkgever wil je in compliance zijn met ATEX. Hoe weet je nu of je in compliance bent? Door middel van werksessies bieden we ondersteuning om dit te checken vanuit je bedrijfsprocessen.

 

DOELGROEP

Bij deze Quick Scan betrekken we een gemêleerde groep vanuit de organisatie. Zij die vanuit hun taken en/of verantwoordelijkheden met ATEX in aanraking komen. Hierbij kun je denken aan een afvaardiging van bijvoorbeeld; teamleiders, ontwerpers, inspecteurs, monteurs E&I en M, operators, werkvoorbereiders, EVD beheerder, maintenance engineers, veiligheidskundige, etc.

 

STAPPEN QUICK SCAN

- Dag 1

     - Introductie

     - In compliance met ATEX

     - Het borgen van de ATEX Check

     - Het monitoren van ATEX

     - Richtlijnen

     - Aanleiding en aanpak werksessies

     - Quick Scan ATEX check, hoofdproces 1 en 2

 

- Dag 2

     - Quick Scan ATEX check, hoofdproces 3 en 4

     - Quick Scan ATEX check, sub processen

 

- Dag 3

     - Cross-reference met het EVD

     - ATEX kennisborging

     - ATEX Round Up

             - ATEX Monitor

             - Actielijst

             - Bevindingen

             - Aanbevelingen

 

AANPAK

Met een afvaardiging vanuit de organisatie gaan we actief aan de slag met de ATEX Quick Scan, vanuit de eigen bedrijfsprocessen. ZAAM faciliteert deze werksessies door vanuit de richtlijnen de juiste ATEX-checkvragen te stellen. Hierdoor identificeren deelnemers in hoeverre zij in compliance zijn met ATEX en waar nog hiaten liggen. Deze hiaten vertalen we naar een actielijst. Vanuit de ATEX checks identificeren deelnemers welke rollen vanuit de eigen organisatie, met ATEX in aanraking komen. Hierná scannen we of medewerkers op dit moment beschikken over de juiste ATEX kennis en kunde.

Wanneer gewenst kunnen wij de uitkomsten vanuit deze benodigde kennis/kunde vertalen, naar een specifieke ATEX aanwijzing en door vertalen naar een opleidingsmatrix. Dit om de ATEX deskundigheid in te richten en hierdoor gericht te kunnen trainen op de benodigde kennis en kunde vanuit ATEX werkzaamheden, in jouw organisatie.

 

RESULTATEN

- Inzicht in de huidige ATEX volwassenheid en welke stappen nog te zetten om in compliance te zijn met ATEX

- Inzicht in de benodigde ATEX deskundigheid (kennis en kunde) binnen de organisatie

- Een actielijst met ATEX aandachtspunten die nog aandacht behoeven

- Op aanvraag een ingevulde opleidingsmatrix voor het borgen van ATEX deskundigheid

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc