MAINTENANCE & ASSET MANAGEMENT

De waarde van Maintenance wordt steeds belangrijker binnen de industrie, infra, energie en overheid. Het is een ontwikkeling waarbij onderhouds-diensten, Maintenance-afdelingen en contractors volop  bezig zijn om verder te professionaliseren.

inzichtelijk maken van waarde van onderhoud

Nieuwe inzichten, systemen, methodieken, processen, etc doen hun intrede om onderhoud en onderhoudsplannen te laten groeien van reactief, naar preventief en predictief onderhoud. Ook de ontwikkelingen binnen Asset management zorgen ervoor om de scope binnen onderhoud te verbreden en de waarde van onderhoud meer inzichtelijk te maken.

 

expertise laten gelden

Dit heeft ook consequenties voor de rollen binnen Maintenance, en dan met name de tactische laag binnen Maintenance.

Er is een sterke vraag ontstaan naar goede Maintenance en Reliability Engineers, naar Planners en Schedulers en naar Werkvoorbereiders die in staat zijn om vanuit deze nieuwe visie hun expertise te laten gelden.

 

ZAAM faciliteert, coacht en traint op persoonlijke- en teamvaardigheden als samenwerken, resultaatgericht werken, checken,sturen en beïnvloeden. We pakken weerstand beet waar nodigen en stimuleren het eigenaarschap.

van draagvlak naar competenties vanuit eenduidige doelstellingen

Als het gaat om het oppakken van de regierol, het adapteren van nieuwe processen, methodieken, systemen, technieken en teamrollen, gaan we met training en coaching actief aan de slag om veranderingen binnen het team te bewerkstelligen ten gunste van Maintenance performance. Eerst zetten we de neuzen dezelfde kant uit en creëren we het benodigde draagvlak vanuit eenduidige doelstellingen. Vanuit die doelstellingen faciliteren we de vertaalslag naar processen, organisatiestructuur, en identificeren we de bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties.

 

TRAINING PRAKTISCH INRICHTEN EN IMPLEMENTEREN VAN ASSETMANAGEMENT CONFORM ISO 55000

Groeien van een technische dienst naar een assetmanagement organisatie die in staat is om waarde toe te voegen aan assets. Meer informatie

 

WERKVOORBEREIDERS TRAINING

Praktische training voor de werkvoorbereider om als cruciale schakel in het maintenance proces te acteren.

 

ISO 55000 TRAINING

Interactieve eendaagse training over wat ISO 55000 is en voor de eigen organisatie kan betekenen. Meer informatie

 

TEAMONTWIKKELING BINNEN MAINTENANCE & ASSETMANAGEMENT

Laat jouw team zich gelden voor de uitdagingen binnen maintenance en assetmanagement?  Meer informatie

 

VAN KENNISDRAGER NAAR KENNISDELER

Het leren delen van kennis, vakmanschap en ervaring binnen de eigen organisatie.

 

MAINTENANCE & RELIABILITY ENGINEERING

8-Daagse training om te groeien naar een meer volwassen maintenance organisatie. Meer informatie

 

QUICKSCANS EN GAP ANALYSES

Wij verzorgen ook Quickscans en GAP Analyses.

TRAININGEN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc

van draagvlak naar competenties vanuit eenduidige doelstellingen

Als het gaat om het oppakken van de regierol, het adapteren van nieuwe processen, methodieken, systemen, technieken en teamrollen, gaan we met training en coaching actief aan de slag om veranderingen binnen het team te bewerkstelligen ten gunste van Maintenance performance. Eerst zetten we de neuzen dezelfde kant uit en creëren we het benodigde draagvlak vanuit eenduidige doelstellingen. Vanuit die doelstellingen faciliteren we de vertaalslag naar processen, organisatiestructuur, en identificeren we de bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties.

 

TRAINING PRAKTISCH INRICHTEN EN IMPLEMENTEREN VAN ASSETMANAGEMENT CONFORM ISO 55000

Groeien van een technische dienst naar een assetmanagement organisatie die in staat is om waarde toe te voegen aan assets. Meer informatie

 

WERKVOORBEREIDERS TRAINING

Praktische training voor de werkvoorbereider om als cruciale schakel in het maintenance proces te acteren.

 

ISO 55000 TRAINING

Interactieve eendaagse training over wat ISO 55000 is en voor de eigen organisatie kan betekenen. Meer informatie

 

TEAMONTWIKKELING BINNEN MAINTENANCE & ASSETMANAGEMENT

Laat jouw team zich gelden voor de uitdagingen binnen maintenance en assetmanagement?  Meer informatie

 

VAN KENNISDRAGER NAAR KENNISDELER

Het leren delen van kennis, vakmanschap en ervaring binnen de eigen organisatie. Meer informatie

 

MAINTENANCE & RELIABILITY ENGINEERING

8-Daagse training om te groeien naar een meer volwassen maintenance organisatie.

 

QUICKSCANS EN GAP ANALYSES

Wij verzorgen ook Quickscans en GAP Analyses.

TRAININGEN

van draagvlak naar competenties vanuit eenduidige doelstellingen

Als het gaat om het oppakken van de regierol, het adapteren van nieuwe processen, methodieken, systemen, technieken en teamrollen, gaan we met training en coaching actief aan de slag om veranderingen binnen het team te bewerkstelligen ten gunste van Maintenance performance. Eerst zetten we de neuzen dezelfde kant uit en creëren we het benodigde draagvlak vanuit eenduidige doelstellingen. Vanuit die doelstellingen faciliteren we de vertaalslag naar processen, organisatiestructuur, en identificeren we de bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties.

 

TRAINING PRAKTISCH INRICHTEN EN IMPLEMENTEREN VAN ASSETMANAGEMENT CONFORM ISO 55000

Groeien van een technische dienst naar een assetmanagement organisatie die in staat is om waarde toe te voegen aan assets. Meer informatie

 

WERKVOORBEREIDERS TRAINING

Praktische training voor de werkvoorbereider om als cruciale schakel in het maintenance proces te acteren.

 

ISO 55000 TRAINING

Interactieve eendaagse training over wat ISO 55000 is en voor de eigen organisatie kan betekenen. Meer informatie

 

TEAMONTWIKKELING BINNEN MAINTENANCE & ASSETMANAGEMENT

Laat jouw team zich gelden voor de uitdagingen binnen maintenance en assetmanagement?  Meer informatie

 

VAN KENNISDRAGER NAAR KENNISDELER

Het leren delen van kennis, vakmanschap en ervaring binnen de eigen organisatie. Meer informatie

 

MAINTENANCE & RELIABILITY ENGINEERING

8-Daagse training om te groeien naar een meer volwassen maintenance organisatie.

 

QUICKSCANS EN GAP ANALYSES

Wij verzorgen ook Quickscans en GAP Analyses.

TRAININGEN

van draagvlak naar competenties vanuit eenduidige doelstellingen

Als het gaat om het oppakken van de regierol, het adapteren van nieuwe processen, methodieken, systemen, technieken en teamrollen, gaan we met training en coaching actief aan de slag om veranderingen binnen het team te bewerkstelligen ten gunste van Maintenance performance. Eerst zetten we de neuzen dezelfde kant uit en creëren we het benodigde draagvlak vanuit eenduidige doelstellingen. Vanuit die doelstellingen faciliteren we de vertaalslag naar processen, organisatiestructuur, en identificeren we de bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties.

 

TRAINING PRAKTISCH INRICHTEN EN IMPLEMENTEREN VAN ASSETMANAGEMENT CONFORM ISO 55000

Groeien van een technische dienst naar een assetmanagement organisatie die in staat is om waarde toe te voegen aan assets. Meer informatie

 

WERKVOORBEREIDERS TRAINING

Praktische training voor de werkvoorbereider om als cruciale schakel in het maintenance proces te acteren.

 

ISO 55000 TRAINING

Interactieve eendaagse training over wat ISO 55000 is en voor de eigen organisatie kan betekenen. Meer informatie

 

TEAMONTWIKKELING BINNEN MAINTENANCE & ASSETMANAGEMENT

Laat jouw team zich gelden voor de uitdagingen binnen maintenance en assetmanagement?  Meer informatie

 

VAN KENNISDRAGER NAAR KENNISDELER

Het leren delen van kennis, vakmanschap en ervaring binnen de eigen organisatie. Meer informatie

 

MAINTENANCE & RELIABILITY ENGINEERING

8-Daagse training om te groeien naar een meer volwassen maintenance organisatie.

 

QUICKSCANS EN GAP ANALYSES

Wij verzorgen ook Quickscans en GAP Analyses.

MAINTENANCE & ASSET MANAGEMENT

De waarde van Maintenance wordt steeds belangrijker binnen de industrie, infra, energie en overheid. Het is een ontwikkeling waarbij onderhouds-diensten, Maintenance-afdelingen en contractors volop  bezig zijn om verder te professionaliseren.

inzichtelijk maken van waarde van onderhoud

Nieuwe inzichten, systemen, methodieken, processen, etc doen hun intrede om onderhoud en onderhoudsplannen te laten groeien van reactief, naar preventief en predictief onderhoud. Ook de ontwikkelingen binnen Asset management zorgen ervoor om de scope binnen onderhoud te verbreden en de waarde van onderhoud meer inzichtelijk te maken.

 

expertise laten gelden

Dit heeft ook consequenties voor de rollen binnen Maintenance, en dan met name de tactische laag binnen Maintenance. Er is een sterke vraag ontstaan naar goede Maintenance en Reliability Engineers, naar Planners en Schedulers en naar Werkvoorbereiders die in staat zijn om vanuit deze nieuwe visie hun expertise te laten gelden.

 

van draagvlak naar competenties vanuit eenduidige doelstellingen

Als het gaat om het oppakken van de regierol, het adapteren van nieuwe processen, methodieken, systemen, technieken en teamrollen, gaan we met training en coaching actief aan de slag om veranderingen binnen het team te bewerkstelligen ten gunste van Maintenance performance. Eerst zetten we de neuzen dezelfde kant uit en creëren we het benodigde draagvlak vanuit eenduidige doelstellingen. Vanuit die doelstellingen faciliteren we de vertaalslag naar processen, organisatiestructuur, en identificeren we de bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties.

 

ZAAM faciliteert, coacht en traint op persoonlijke- en teamvaardigheden als samenwerken, resultaatgericht werken, checken,sturen en beïnvloeden. We pakken weerstand beet waar nodigen en stimuleren het eigenaarschap.

KANTEL UW TELEFOON VOOR MEER INFORMATIE