'Intercompany Installatie Verantwoordelijkheid'

1-Daagse workshop, inrichten IV schap conform de NEN3140

Als organisatie wil je uiteraard minimaal in compliance zijn met de Arbowet als het gaat om elektrisch veilig werken binnen de organisatie. Hiervoor heb je als organisatie de NEN3140 omarmd. Echter voor menig organisatie is het best lastig om de verantwoordelijkheid binnen een organisatie hier goed en eenduidig voor in te richten en georganiseerd te houden.

 

Het invullen van deze verantwoordelijkheid is onder meer afhankelijk van de risico’s, de bedrijfsvoering, de omgeving, de aard van de werkzaamheden en de aanwezige kennis en kunde binnen een organisatie.

Dit vraagt om continue aandacht, door wisselingen van de wacht, organisatieveranderingen, aanpassingen in normen, wet en regelgeving, nieuwe technieken, etc.. Als bedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor veilige bedrijfsvoering. Wanneer installatie verantwoordelijkheid (IV) niet duidelijk is belegd bij een intern deskundig persoon, middels de aanwijzing Installatie Verantwoordelijke, heb je als organisatie een behoorlijke uitdaging.

 

DOELGROEP

Deze workshop is bestemd voor verantwoordelijken, coördinatoren, leidinggevenden, MT leden, veiligheidskundigen, KAM medewerkers , etc. die een rol en verantwoordelijkheid hebben in het borgen van elektrische veiligheid op strategisch en tactisch niveau.

 

ONDERWERPEN

     • Elektrische Veiligheid beleid en strategie

     • Speelveld borging elektrische veiligheid binnen de eigen organisatie

     • In Compliance met NEN3140 IV-schap

     • Inrichten IV-schap

     • Elektrische Veiligheid bij uitbesteding

 

AANPAK

In deze workshop faciliteert ZAAM jouw om met stakeholders en betrokkenen een goed beeld te krijgen wat deze Installatie Verantwoordelijkheid inhoudt voor de eigen organisatie. Wat zijn de uitgangspunten, waar liggen de uitdagingen en of risico’s? Wat hebben we wel goed georganiseerd en waar moeten we prioriteiten neerleggen?

 

Tijdens deze workshop krijgt men inzicht in het speelveld binnen de eigen organisatie voor wat betreft Elektrische veiligheid. Vanuit dit speelveld creëert men met elkaar ook een gezamenlijk beeld van het risico op elektrische veiligheid en hoe dit nu binnen de organisatie is georganiseerd. Vanuit het IV-schap uit de norm wordt de kapstok gegeven wat er georganiseerd moet worden en door wie. Met dit inzicht bepalen de deelnemers zelf of de inrichting van verantwoordelijkheid volstaat dan wel in compliance is met de NEN3140. Waar kansen liggen om het IV schap effectiever, efficiënter en of beter in te richten zullen deze worden geïdentificeerd. Als leidraad gebruiken we de NEN-3140 norm en het eigen veiligheidsbeleid binnen de organisatie.

 

RESULTATEN

     • Gemeenschappelijk beeld over speelveld, risico’s en beleid met betrekking tot elektrische veiligheid binnen de eigen organisatie

     • Inzicht in de vereisten voor de organisatie wat betreft verantwoordelijkheden om in compliance te zijn met de NEN3140

     • Gemeenschappelijk inzicht in hoe de verantwoordelijkheid in te richten en te bewaken binnen de eigen organisatie

     • Inzicht in kansen tot verbetering / optimalisatie

 

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc