ATEX Verantwoordelijkheid

Sturen en coördineren op ATEX verantwoordelijkheid

 

Half-daagse workshop om met elkaar intern de ATEX te borgen.

Als organisatie wil je uiteraard minimaal in compliance zijn met de Europese ATEX richtlijn als het gaat om explosie veiligheid te borgen. Echter voor menig organisatie is dit best lastig om goed georganiseerd en geborgd te krijgen. Het vraagt om de nodige kennis en om voldoende draagvlak binnen de organisatie.

De grootste uitdaging zit wel in het eenduidig borgen van explosie veiligheid in de lijn. Rondom ATEX blijkt inzicht, kennis en kunde nogal vaak versnipperd te zijn en onvoldoende duidelijk wie nu welke rol en verantwoordelijkheid heeft, om het eenduidig te borgen conform de richtlijn.

 

DOELGROEP

Deze workshop is bestemd voor ATEX-verantwoordelijken en -coördinatoren, leidinggevenden, MT-leden, veiligheidskundigen, KAM-medewerkers, etc. die een rol en verantwoordelijkheid hebben in het strategisch bewaken van ATEX vanuit de risico’s en compliance management.

 

ONDERWERPEN

- Explosierisico's

- In compliance met ATEX

- ATEX sturen en coördineren

- Bewaken van de organisatie van ATEX

 

AANPAK

Tijdens deze workshop creëert men met elkaar een gezamenlijk beeld van het risico op explosiegevaar binnen de eigen organisatie. Met behulp van een gezamenlijk ATEX-dashboard als kapstok, creëer je met elkaar het inzicht hoe je de ATEX wilt organiseren. We behandelen het synchroniseren en aanscherpen van ATEX-beleid, we bepalen wat er geregeld moet worden, waar prioriteiten en acties komen te liggen en door wie ze worden uitgevoerd. Inzichten, belangen en verwachtingen worden gesynchroniseerd, draagvlak wordt gecreëerd en met elkaar krijgt men goed inzicht in het sturen en coördineren binnen de organisatie van ATEX.

 

Deelnemers gaan zelf actief aan de slag om te ontdekken wat er nodig is om in compliance te zijn met ATEX en ook ondervinden zij welke rol en verantwoordelijkheden daar bij horen. Als input gebruiken we, waar van toepassing, de resultaten en bevindingen vanuit de ATEX basis- en -herhalingstraining. Als leidraad gebruiken we de ATEX-richtlijn en het ATEX-beleid vanuit de organisatie.

 

RESULTATEN

- Gemeenschappelijk beeld over risico's en beleid met betrekking tot explosiegevaar binnen de eigen organisatie

- Inzicht in de algemene vereisten voor de organisatie om in compliance te zijn met de ATEX-richtlijn

- Gemeenschappelijk inzicht in de sturende en coördinerende rol van de organisatie

- Bepalen van prioriteiten, vervolgacties en rollen binnen duurzame ATEX-borging

 

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee aantoonbaar aan de instructie- en volgplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn is voldaan.

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc