ATEX Operations

 

1-Daagse training conform de ATEX richtlijnen

Als leidinggevende wil je dat al je operators die te maken krijgen met explosiegevaar, voldoende kennis hebben om veilig te werken binnen Ex omgevingen. Door het aanbieden van deze specifieke ATEX procesvoering kennis en kunde, zet je de juiste stappen om in compliance te zijn met de ATEX richtlijn.

 

DOELGROEP

Deze training is bestemd voor operators die direct of indirect vanuit de procesvoering met explosiegevaar in aanraking komen.

 

ONDERWERPEN

• Toegang bij installaties binnen gezoneerd gebied

• De opstartvoorwaarden bij procesvoering

• Toezicht op ATEX werkzaamheden

• Beoordelen van ATEX risico’s en beheersmaatregelen

• Documentatie voorbereiden, opleveren en borgen

 

AANPAK

Tijdens deze interactieve training gaan we actief met deelnemers aan de slag met praktijkcases vanuit de eigen organisatie. Aan de hand van deze praktijkcases doorlopen we het proces van procesvoering. Deelnemers onderzoeken waar hun ATEX taken en verantwoordelijkheden liggen en welke risico’s en maatregelen hierbij komen kijken. We werken vanuit bestaande kennis en kunde die de deelnemers al bezitten en vullen de hiaten aan. De duur van in company trainingen kan variëren naar behoefte vanuit de organisatie.

 

RESULTATEN

• Inzicht in explosiegevaar binnen de eigen organisatie

• Herkennen van de risico’s bij explosiegevaar als operator en inzicht in passende beheersmaatregelen

• Inzicht in hun rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot de opstartvoorwaarden, het houden van toezicht en opleveren/borgen van documentatie,

  etc.

• Erkennen van het belang van de coördinerende rol tussen verschillende personen/bedrijven op de werkplaats

• Klanten van ZAAM ervaren de training als effectief en praktijkgericht en als een goed instrument tegen de opleidingsmoeheid.

 

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee aantoonbaar aan de instructie- en volgplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn is voldaan.

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc