ATEX CURSUS - EXPLOSIE & ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Centraal staat voor ons de mens met zijn uitdagingen en risico's in zijn eigen werkomgeving

Werknemers moeten geïnstrueerd zijn om veilig te kunnen werken, zo ook op het gebied van elektrische veiligheid, conform de NEN-3140 (laagspanning) en of NEN 3840 (hoogspanning), en van explosieveiligheid conform ATEX 153 (voorheen ATEX 137). En als deze instructie gegeven moet worden, waarom dan niet op die wijze, die ook werkelijk bijdraagt aan veilig werken? De formule van ZAAM is om niet de norm centraal te stellen maar de mens met zijn uitdagingen en risico’s in zijn eigen werkomgeving.

Dit hebben wij op een unieke didactische manier weten door te vertalen.

 

CURSUS/TRAINING ATEX - IN COMPLIANCE MET  ELEKTRISCHE VEILIGHEID EN EXPLOSIEVEILIGHEID

Het succes van die aanpak heeft er ook toe geleid dat we meerdere zaken hebben beetgepakt die we aanraakten in onze trainingen, cursussen en gesprekken met de klant. Met een team aan experts uit de dagelijkse praktijk bieden we complementaire oplossingen aan die de veiligheid rondom elektrische veiligheid en explosieveiligheid op een hoger plan tillen, dan wel in compliance brengen  met de vereisten uit wet en regelgeving.

 

Ontdek onze basis- en herhalingstrainingen, verplichte instructie ATEX voor direct en indirect betrokkenen binnen en buiten de organisatie. NIEUW: ATEX basis en opfris E-LEERMODULE, een digitale leermodule van 20 minuten met de keuze uit 2 modules.

NEN 3140 OPFRIS E-LEERMODULE, een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten.

VERDIEPINGSTRAININGEN

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN

MEER ATEX

 

 

ATEX DESKUNDIGHEID

- ATEX apparatuur, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX praktisch installeren, Elektrisch, meer informatie

- ATEX ontwerp, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX inspectie, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX Verantwoordelijkheid, meer informatie

- ATEX operations, meer informatie

- ATEX IEC-EX 05, Voorbereiding op certificering

- ATEX IEC-EX 03, ATEX reparatie

- ATEX Casestudies, hierin worden specifieke onderwerpen binnen de ATEX beetgepakt.

- Intercompany ATEX-Verantwoordelijkheid, meer informatie

- Workshop - ATEX Bewust, meer informatie

- Quick Scan - In compliance met ATEX, meer informatie

 

AANWIJZING OP MAAT VOOR ATEX DESKUNDIGHEID

Zaam biedt een duidelijk kader om ATEX deskundigheid in te richten. In de praktijk blijkt dat IEC-EX 05 certificering voor veel organisaties niet de oplossing te bieden heeft voor het inrichten van  ATEX deskundigheid. Het is voor veel organisaties te zwaar en sluit onvoldoende aan op de eigen werkomgeving. Met de aanwijzing op maat oplossing van ZAAM bieden wij het alternatief, meer informatie

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN

Verplichte instructie/basiskennis ATEX voor direct en indirect betrokkenen, binnen en buiten de organisatie, meer informatie

 

ATEX BASIS EN OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten met de keuze uit 2 modules. Meer informatie

 

ATEX INSPECTIE

Apparatuur en machines in explosiegevaarlijke omgevingen dienen volgens ATEX 153 periodiek geïnspecteerd te worden om aan te kunnen tonen dat apparatuur nog steeds explosieveilig is. ZAAM helpt u graag met ervaren inspecteurs uit de dagelijkse praktijk.

 

EVD

ZAAM ondersteunt organisaties en EVD beheerders bij het opstellen en actualiseren van het EVD. Hierin kenmerkt het EVD zich vooral in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

 

OPLEIDINGSMATRIX

In het EVD wordt een Opleidingsmatrix vereist. ZAAM ondersteunt bij het opstellen van een eigen ATEX opleidingsmatrix, dat tevens rekening houdt met de ATEX volwassenheid binnen de eigen organisatie.

 

REPARATIE CERTIFICERING

Alleen organisaties met een IEC-EX 03 certificaat mogen ATEX apparatuur repareren. ZAAM ondersteunt reparatieafdelingen om IEC-EX 03 certificaat te krijgen dan wel te behouden.

 

ATEX BASIS EN OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten met de keuze uit 2 modules. Meer informatie

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSTRAININGEN

KEUREN, INSPECTIE EN ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN NEN 3140 (OOK IN HET ENGELS)

Verplichte instructie NEN 3140 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrisch veilig werken in of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. In deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

INTERCOMPANY INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

Als organisatie wil je uiteraard minimaal in compliance zijn met de Arbowet als het gaat om elektrisch veilig werken binnen de organisatie. Hiervoor heb je als organisatie de NEN3140 omarmd. Echter voor menig organisatie is het best lastig om de verantwoordelijkheid binnen een organisatie hier goed en eenduidig voor in te richten en georganiseerd te houden. Meer informatie

 

NEN 1010 TRAINING (OOK IN HET ENGELS)

Een praktische compacte NEN1010 training: opfris, basis of om de wijzigingen in de NEN1010, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Ook in deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

NEN 3840

Verplichte instructie NEN 3840 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrische veilig werken in of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties. Deze trainingen geven wij in samenwerking met Inrush. Zij beschikken over een praktijklocatie voor zowel laag- als hoogspanning.

 

IV QUICKSCAN INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

Half- of ééndaagse workshop voor het organiseren van verantwoordelijkheid binnen Elektrische veilig werken, conform de NEN 3140. Meer informatie

 

VEILIG WERKEN CONFORM DE NEN-3140 VOP

Half-daagse in company training voor veilig werken met en in nabijheid van elektrische installaties. Meer informatie

 

NEN 3140 OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten. Meer informatie

KEUREN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

Een praktische training waarin deelnemers onder begeleiding van een trainer leren hoe hun eigen Elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Uiteraard kunnen wij ook uw arbeidsmiddelen keuren mocht dat wenselijk zijn.

 

INSPECTEREN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR

Installaties en apparatuur dienen volgens de NEN 3140 normen periodiek geïnspecteerd te worden. In deze praktische training leren de deelnemers de installatie te keuren conform de juiste normen. Men leert het opstellen van een inspectieplan, hoe een inspectie uit te voeren en voor te bereiden om tot slot de rapportage goed op te stellen en te communiceren.

 

AANWIJSBELEID, ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDOEK

ZAAM ondersteunt organisaties en bij het opstellen en actualiseren van het aanwijsbeleid en het Elektrisch Veiligheid Handboek. Hierin kenmerkt de uitwerking van het EVH zich in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc

VERDIEPINGSTRAININGEN

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN

MEER ATEX

ATEX DESKUNDIGHEID

- ATEX apparatuur, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX praktisch installeren, Elektrisch, meer informatie

- ATEX ontwerp, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX inspectie, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX sturen en Coördineren, meer informatie

- ATEX operations, meer informatie

- ATEX IEC-EX 05, Voorbereiding op certificering

- ATEX IEC-EX 03, ATEX reparatie

- ATEX Casestudies, hierin worden specifieke onderwerpen binnen de ATEX beetgepakt.

- Intercompany ATEX-Verantwoordelijkheid, meer informatie

- Workshop - ATEX Bewust, meer informatie

- Quick Scan - In compliance met ATEX, meer informatie

 

AANWIJZING OP MAAT VOOR ATEX DESKUNDIGHEID

Zaam biedt een duidelijk kader om ATEX deskundigheid in te richten. In de praktijk blijkt dat IEC-EX 05 certificering voor veel organisaties niet de oplossing te bieden heeft voor het inrichten van  ATEX deskundigheid. Het is voor veel organisaties te zwaar en sluit onvoldoende aan op de eigen werkomgeving. Met de aanwijzing op maat oplossing van ZAAM bieden wij het alternatief, meer informatie

EVD

ZAAM ondersteunt organisaties en EVD beheerders bij het opstellen en actualiseren van het EVD. Hierin kenmerkt het EVD zich vooral in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

 

OPLEIDINGSMATRIX

In het EVD wordt een Opleidingsmatrix vereist. ZAAM ondersteunt bij het opstellen van een eigen ATEX opleidingsmatrix, dat tevens rekening houdt met de ATEX volwassenheid binnen de eigen organisatie.

 

REPARATIE CERTIFICERING

Alleen organisaties met een IEC-EX 03 certificaat mogen ATEX apparatuur repareren. ZAAM ondersteunt reparatieafdelingen om IEC-EX 03 certificaat te krijgen dan wel te behouden.

ATEX INSPECTIE

Apparatuur en machines in explosiegevaarlijke omgevingen dienen volgens ATEX 153 periodiek geïnspecteerd te worden om aan te kunnen tonen dat apparatuur nog steeds explosieveilig is. ZAAM helpt u graag met ervaren inspecteurs uit de dagelijkse praktijk.

 

ATEX BASIS EN OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten met de keuze uit 2 modules. Meer informatie

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSTRAININGEN

KEUREN, INSPECTIE EN ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN NEN 3140 (OOK IN HET ENGELS)

Verplichte instructie NEN 3140 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrisch veilig werken in of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. In deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

INTERCOMPANY INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

Als organisatie wil je uiteraard minimaal in compliance zijn met de Arbowet als het gaat om elektrisch veilig werken binnen de organisatie. Hiervoor heb je als organisatie de NEN3140 omarmd. Echter voor menig organisatie is het best lastig om de verantwoordelijkheid binnen een organisatie hier goed en eenduidig voor in te richten en georganiseerd te houden. Meer informatie

 

NEN 1010 TRAINING (OOK IN HET ENGELS)

Een praktische compacte NEN1010 training: opfris, basis of om de wijzigingen in de NEN1010, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Ook in deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

NEN 3840

Verplichte instructie NEN 3840 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrische veilig werken in of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties. Deze trainingen geven wij in samenwerking met Inrush. Zij beschikken over een praktijklocatie voor zowel laag- als hoogspanning.

 

IV QUICKSCAN INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

Half- of ééndaagse workshop voor het organiseren van verantwoordelijkheid binnen Elektrische veilig werken, conform de NEN 3140. Meer informatie

 

VEILIG WERKEN CONFORM DE NEN-3140 VOP

Half-daagse in company training voor veilig werken met en in nabijheid van elektrische installaties

Meer informatie

 

NEN 3140 OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten. Meer informatie

KEUREN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

Een praktische training waarin deelnemers onder begeleiding van een trainer leren hoe hun eigen Elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Uiteraard kunnen wij ook uw arbeidsmiddelen keuren mocht dat wenselijk zijn.

 

INSPECTEREN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR

Installaties en apparatuur dienen volgens de NEN 3140 normen periodiek geïnspecteerd te worden. In deze praktische training leren de deelnemers de installatie te keuren conform de juiste normen. Men leert het opstellen van een inspectieplan, hoe een inspectie uit te voeren en voor te bereiden om tot slot de rapportage goed op te stellen en te communiceren.

 

AANWIJSBELEID, ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDOEK

ZAAM ondersteunt organisaties en bij het opstellen en actualiseren van het aanwijsbeleid en het Elektrisch Veiligheid Handboek. Hierin kenmerkt de uitwerking van het EVH zich in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

VERDIEPINGSTRAININGEN

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN

MEER ATEX

 

ATEX DESKUNDIGHEID

- ATEX apparatuur, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX praktisch installeren, Elektrisch, meer informatie

- ATEX ontwerp, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX inspectie, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX sturen en Coördineren, meer informatie

- ATEX operations, meer informatie

- ATEX IEC-EX 05, Voorbereiding op certificering

- ATEX IEC-EX 03, ATEX reparatie

- ATEX Casestudies, hierin worden specifieke onderwerpen binnen de ATEX beetgepakt.

- Intercompany ATEX-Verantwoordelijkheid, meer informatie

- Workshop - ATEX Bewust, meer informatie

- Quick Scan - In compliance met ATEX, meer informatie

 

AANWIJZING OP MAAT VOOR ATEX DESKUNDIGHEID

Zaam biedt een duidelijk kader om ATEX deskundigheid in te richten. In de praktijk blijkt dat IEC-EX 05 certificering voor veel organisaties niet de oplossing te bieden heeft voor het inrichten van  ATEX deskundigheid. Het is voor veel organisaties te zwaar en sluit onvoldoende aan op de eigen werkomgeving. Met de aanwijzing op maat oplossing van ZAAM bieden wij het alternatief, meer informatie

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSTRAININGEN

KEUREN, INSPECTIE EN ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN NEN 3140 (OOK IN HET ENGELS)

Verplichte instructie NEN 3140 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrisch veilig werken in of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. In deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

INTERCOMPANY INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

Als organisatie wil je uiteraard minimaal in compliance zijn met de Arbowet als het gaat om elektrisch veilig werken binnen de organisatie. Hiervoor heb je als organisatie de NEN3140 omarmd. Echter voor menig organisatie is het best lastig om de verantwoordelijkheid binnen een organisatie hier goed en eenduidig voor in te richten en georganiseerd te houden. Meer informatie

 

NEN 1010 TRAINING (OOK IN HET ENGELS)

Een praktische compacte NEN1010 training: opfris, basis of om de wijzigingen in de NEN1010, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Ook in deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

NEN 3840

Verplichte instructie NEN 3840 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrische veilig werken in of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties. Deze trainingen geven wij in samenwerking met Inrush. Zij beschikken over een praktijklocatie voor zowel laag- als hoogspanning.

 

IV QUICKSCAN INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

Half- of ééndaagse workshop voor het organiseren van verantwoordelijkheid binnen Elektrische veilig werken, conform de NEN 3140. Meer informatie

 

VEILIG WERKEN CONFORM DE NEN-3140 VOP

Half-daagse in company training voor veilig werken met en in nabijheid van elektrische installaties

 Meer informatie

 

NEN 3140 OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten. Meer informatie

KEUREN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

Een praktische training waarin deelnemers onder begeleiding van een trainer leren hoe hun eigen Elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Uiteraard kunnen wij ook uw arbeidsmiddelen keuren mocht dat wenselijk zijn.

 

INSPECTEREN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR

Installaties en apparatuur dienen volgens de NEN 3140 normen periodiek geïnspecteerd te worden. In deze praktische training leren de deelnemers de installatie te keuren conform de juiste normen. Men leert het opstellen van een inspectieplan, hoe een inspectie uit te voeren en voor te bereiden om tot slot de rapportage goed op te stellen en te communiceren.

 

AANWIJSBELEID, ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDOEK

ZAAM ondersteunt organisaties en bij het opstellen en actualiseren van het aanwijsbeleid en het Elektrisch Veiligheid Handboek. Hierin kenmerkt de uitwerking van het EVH zich in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

EVD

ZAAM ondersteunt organisaties en EVD beheerders bij het opstellen en actualiseren van het EVD. Hierin kenmerkt het EVD zich vooral in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

 

OPLEIDINGSMATRIX

In het EVD wordt een Opleidingsmatrix vereist. ZAAM ondersteunt bij het opstellen van een eigen ATEX opleidingsmatrix, dat tevens rekening houdt met de ATEX volwassenheid binnen de eigen organisatie.

 

REPARATIE CERTIFICERING

Alleen organisaties met een IEC-EX 03 certificaat mogen ATEX apparatuur repareren. ZAAM ondersteunt reparatieafdelingen om IEC-EX 03 certificaat te krijgen dan wel te behouden.

ATEX INSPECTIE

Apparatuur en machines in explosiegevaarlijke omgevingen dienen volgens ATEX 153 periodiek geïnspecteerd te worden om aan te kunnen tonen dat apparatuur nog steeds explosieveilig is. ZAAM helpt u graag met ervaren inspecteurs uit de dagelijkse praktijk.

 

ATEX BASIS EN OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten met de keuze uit 2 modules. Meer informatie

VERDIEPINGSTRAININGEN

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN

MEER ATEX

ATEX DESKUNDIGHEID

- ATEX apparatuur, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX praktisch installeren, Elektrisch, meer informatie

- ATEX ontwerp, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX inspectie, Elektrisch en of Niet Elektrisch, meer informatie

- ATEX sturen en Coördineren, meer informatie

- ATEX operations, meer informatie

- ATEX IEC-EX 05, Voorbereiding op certificering

- ATEX IEC-EX 03, ATEX reparatie

- ATEX Casestudies, hierin worden specifieke onderwerpen binnen de ATEX beetgepakt.

- Intercompany ATEX-Verantwoordelijkheid, meer informatie

- Workshop - ATEX Bewust, meer informatie

- Quick Scan - In compliance met ATEX, meer informatie

 

AANWIJZING OP MAAT VOOR ATEX DESKUNDIGHEID

Zaam biedt een duidelijk kader om ATEX deskundigheid in te richten. In de praktijk blijkt dat IEC-EX 05 certificering voor veel organisaties niet de oplossing te bieden heeft voor het inrichten van  ATEX deskundigheid. Het is voor veel organisaties te zwaar en sluit onvoldoende aan op de eigen werkomgeving. Met de aanwijzing op maat oplossing van ZAAM bieden wij het alternatief, meer informatie

EVD

ZAAM ondersteunt organisaties en EVD beheerders bij het opstellen en actualiseren van het EVD. Hierin kenmerkt het EVD zich vooral in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

 

OPLEIDINGSMATRIX

In het EVD wordt een Opleidingsmatrix vereist. ZAAM ondersteunt bij het opstellen van een eigen ATEX opleidingsmatrix, dat tevens rekening houdt met de ATEX volwassenheid binnen de eigen organisatie.

 

REPARATIE CERTIFICERING

Alleen organisaties met een IEC-EX 03 certificaat mogen ATEX apparatuur repareren. ZAAM ondersteunt reparatieafdelingen om IEC-EX 03 certificaat te krijgen dan wel te behouden.

ATEX INSPECTIE

Apparatuur en machines in explosiegevaarlijke omgevingen dienen volgens ATEX 153 periodiek geïnspecteerd te worden om aan te kunnen tonen dat apparatuur nog steeds explosieveilig is. ZAAM helpt u graag met ervaren inspecteurs uit de dagelijkse praktijk.

 

ATEX BASIS EN OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten met de keuze uit 2 modules. Meer informatie

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSTRAININGEN

KEUREN, INSPECTIE EN ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK

BASIS- EN HERHALINGSTRAININGEN NEN 3140 (OOK IN HET ENGELS)

Verplichte instructie NEN 3140 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrisch veilig werken in of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. In deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

INTERCOMPANY INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

Als organisatie wil je uiteraard minimaal in compliance zijn met de Arbowet als het gaat om elektrisch veilig werken binnen de organisatie. Hiervoor heb je als organisatie de NEN3140 omarmd. Echter voor menig organisatie is het best lastig om de verantwoordelijkheid binnen een organisatie hier goed en eenduidig voor in te richten en georganiseerd te houden. Meer informatie

 

NEN 1010 TRAINING (OOK IN HET ENGELS)

Een praktische compacte NEN1010 training: opfris, basis of om de wijzigingen in de NEN1010, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Ook in deze trainingen kaarten we de onderwerpen aan vanuit de eigen context en werksituaties met behulp van cases uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie

 

NEN 3840

Verplichte instructie NEN 3840 voor alle aanwijzingen in relatie tot elektrische veilig werken in of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties. Deze trainingen geven wij in samenwerking met Inrush. Zij beschikken over een praktijklocatie voor zowel laag- als hoogspanning.

 

IV QUICKSCAN INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

Half- of ééndaagse workshop voor het organiseren van verantwoordelijkheid binnen Elektrische veilig werken, conform de NEN 3140. Meer informatie

 

VEILIG WERKEN CONFORM DE NEN-3140 VOP

Half-daagse in company training voor veilig werken met en in nabijheid van elektrische installaties. Meer informatie

 

NEN 3140 OPFRIS E-LEERMODULE

Een verfrissende en opfrissende digitale leermodule van 20 minuten. Meer informatie

KEUREN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

Een praktische training waarin deelnemers onder begeleiding van een trainer leren hoe hun eigen Elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Uiteraard kunnen wij ook uw arbeidsmiddelen keuren mocht dat wenselijk zijn.

 

INSPECTEREN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR

Installaties en apparatuur dienen volgens de NEN 3140 normen periodiek geïnspecteerd te worden. In deze praktische training leren de deelnemers de installatie te keuren conform de juiste normen. Men leert het opstellen van een inspectieplan, hoe een inspectie uit te voeren en voor te bereiden om tot slot de rapportage goed op te stellen en te communiceren.

 

AANWIJSBELEID, ELEKTRISCH VEILIGHEIDSHANDOEK

ZAAM ondersteunt organisaties en bij het opstellen en actualiseren van het aanwijsbeleid en het Elektrisch Veiligheid Handboek. Hierin kenmerkt de uitwerking van het EVH zich in overzichtelijkheid, praktisch, professioneel en gebruiksvriendelijk.

EXPLOSIE & ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Centraal staat voor ons de mens met zijn uitdagingen en risico's in zijn eigen werkomgeving

Werknemers moeten geïnstrueerd zijn om veilig te kunnen werken, zo ook op het gebied van elektrische veiligheid, conform de NEN-3140 (laagspanning) en of NEN 3840 (hoogspanning), en van explosieveiligheid conform ATEX 153 (voorheen ATEX 137). En als deze instructie gegeven moet worden, waarom dan niet op die wijze, die ook werkelijk bijdraagt aan veilig werken? De formule van ZAAM is om niet de norm centraal te stellen maar de mens met zijn uitdagingen en risico’s in zijn eigen werkomgeving.

Dit hebben wij op een unieke didactische manier weten door te vertalen.

 

IN COMPLIANCE MET  ELEKTRISCHE VEILIGHEID EN EXPLOSIEVEILIGHEID

Het succes van die aanpak heeft er ook toe geleid dat we meerdere zaken hebben beetgepakt die we aanraakten in onze trainingen en gesprekken met de klant. Met een team aan experts uit de dagelijkse praktijk bieden we complementaire oplossingen aan die de veiligheid rondom elektrische veiligheid en explosieveiligheid op een hoger plan tillen, dan wel in compliance brengen  met de vereisten uit wet en regelgeving.

 

aanwijzing op maat voor atex deskundigheid

Zaam biedt een duidelijk kader om ATEX deskundigheid in te richten. In de praktijk blijkt IEX-EX 05 certificering voor veel organisaties niet de oplossing te bieden voor het inrichten van ATEX deskundigheid. Het is voor veel organisaties te zwaar en sluit onvoldoende aan op de eigen werkomgeving. Met de aanwijzing op maat oplossing van Zaam, bieden wij het alternatief.

 

KANTEL UW TELEFOON VOOR MEER INFORMATIE