ATEX Basis en opfris

 

1-Daagse training conform de ATEX 153 (voorheen ATEX 137) richtlijnen

Als leidinggevende wil je dat al je mensen, die direct of indirect in aanraking komen met explosiegevaar, voldoende basiskennis hebben om hier veilig in te werken. Hiernaast dient men ook inzicht te hebben in de ATEX organisatieborging. Door het aanbieden en borgen van deze basiskennis zet je de juiste stappen om in compliance te zijn met de regels en eisen rondom ATEX.

 

DOELGROEP

Deze training is bestemd voor iedereen die binnen of buiten de organisatie, direct of indirect met explosiegevaar in aanraking komt.

 

ONDERWERPEN

• Branddriehoek

• ATEX risico’s en maatregelen

• Zone indeling en CE markering

• Apparatuur groep, gasgroep/stofgroep en temperatuurklasse

 

AANPAK

Tijdens deze interactieve training gaan deelnemers actief aan de slag met praktijkcases vanuit de eigen organisatie. Aan de hand van deze praktijkcases, doorlopen we verschillende werkprocessen van de deelnemers. De deelnemers onderzoeken waar hun ATEX taken en verantwoordelijkheden liggen en welke risico’s en maatregelen hierbij komen kijken. We werken vanuit de kennis en kunde die de deelnemers al bezitten en vullen de hiaten aan. We koppelen aan je terug waar verdiepende kennis en kunde noodzakelijk of gewenst is. Klanten van ZAAM ervaren de training als effectief en praktijkgericht. De duur van in company trainingen kan variëren naar behoefte vanuit de organisatie.

 

RESULTATEN

• Bewust zijn van explosiegevaar binnen de eigen organisatie

• Inzicht in de explosiegevaarlijke risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen vanuit de eigen werkzaamheden

• Inzicht in eigen taken en verantwoordelijkheden binnen het ATEX speelveld

• Inzicht in de eigen rol en invloedsfeer bij het borgen van explosieveiligheid binnen de organisatie

• Bekend zijn met de ATEX uitgangspunten

• Klanten van ZAAM ervaren de training als effectief en praktijkgericht en als een goed instrument tegen de opleidingsmoeheid.

 

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee aantoonbaar aan de instructie- en volgplicht conform de Arbowet en ATEX richtlijn is voldaan.

 

INVESTERING

€ 295,- per persoon exclusief 21% BTW.

 

DATA

De planning voor 2018 is in voorbereiding en volgt zo spoedig mogelijk op deze pagina. Laat ons je interesse alvast weten door onderstaande velden in te vullen en te versturen.

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc