‘ATEX Apparatuur Electrical & Instrumentation en/of Mechanical

 

Praktische trainingen conform de ATEX richtlijnen

Als leidinggevende wil je dat al je mensen die direct in aanraking komen met explosiegevaar, voldoende kennis hebben om veilig te werken binnen Ex omgevingen. Door het aanbieden van deze specifieke E&I, M en inspectie kennis en kunde, zet je de juiste stappen om er voor te zorgen dat je Assets in compliance zijn en blijven met de ATEX richtlijn.

 

Bij de ATEX Apparatuur trainingen zijn verschillende combinaties mogelijk

 

Training

ATEX Apparatuur E&I - 1 dag

ATEX Apparatuur E&I + visuele en nauwkeurige inspectie ATEX - 1,5 dag

Apparatuur M - 0,5 dag

ATEX Apparatuur M + visuele en nauwkeurige inspectie -1 dag

ATEX Apparatuur E&I en M - 1 dag

ATEX Apparatuur E&I en M + visuele en nauwkeurige inspectie - 2 dagen

 

 

DOELGROEP

Deze training is bestemd voor diegene die in de praktijk keuzes moeten maken met betrekking tot ATEX apparatuur. Zij bepalen of apparatuur volstaat en op de juiste manier is aangesloten volgens de ATEX richtlijn. Dit zijn onder andere; mon- teurs, werkvoorbereiders, ontwerpers, inspecteurs, veiligheidskundige, etc.

 

 

ONDERWERPEN ATEX E&I EN M

• ATEX risico’s en beheersmaatregelen

• Zone indeling en CE markering

• Apparatuur groep, gasgroep/stofgroep en temperatuurklasse • Selecteren van arbeidsmiddelen en beschermingswijzen

• Kabelkeuze en wartelkeuze

 

 

ONDERWERPEN ATEX VISUELE EN NAUWKEURIGE INSPECTIE

• Inspectiebeleid

• Voorbereiden en uitvoeren van inspectie • Inspectietabellen

• Opstellen van inspectie rapportage

• Inspectie resultaten communiceren

 

 

AANPAK

Deelnemers gaan actief aan de slag met praktijkcases vanuit de eigen organisatie. Aan de hand van deze praktijkcases doorlo- pen we verschillende werkprocessen van de deelnemers. Zij onderzoeken waar hun ATEX taken en verantwoordelijkheden liggen en welke risico’s en maatregelen hierbij komen kijken. We maken deelnemers bewust en bekwaam in het verkrijgen van de juiste informatie/kennis en kunde die zij nodig hebben om vanuit hun rol veilig te werken met ATEX apparatuur. Deze punten koppelen we aan bestaande kennis en kunde van de deelnemers en vullen de hiaten aan. Vanuit de inspectiemodule is het uitvoeren van een inspectie in de eigen praktijk een onderdeel van de training. De duur van in company trainingen kan variëren naar behoefte vanuit de organisatie.

 

 

RESULTATEN

• Inzicht in explosiegevaar binnen de eigen organisatie

• Herkennen van E&I en M risico’s en passende beheersmaatregelen kunnen inzetten • Het selecteren van beschermingswijzen, apparatuur en arbeidsmiddelen

• Klanten van ZAAM ervaren de training als effectief en praktijkgericht

 

 

AANVULLEND RESULTAAT ATEX VISUELE EN NAUWKEURIGE INSPECTIE

• Inspecties uitvoeren vanaf de voorbereiding tot en met het communiceren en borgen van resultaten

 

 

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee aantoonbaar aan de instructie- en volgplicht con- form de Arbowet en ATEX richtlijn is voldaan.

 

De belangrijkste doelstelling van ZAAM is om optimaal aan te sluiten bij de werksituatie van jouw organisatie. Benieuwd wat dit betekent voor deze training?

Neem hier contact met ons of bel direct met:

 

Jan Willem Verkerk: J. W. Verkerk@ZAAM.biz, +31 (0)6 1399 45 45

Ik heb interesse. Graag ontvang ik meer informatie. Neemt u aub contact met mij op

Form received.

VERSTUREN......

The server encountered an error.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 © copyright dkc